Lära med hästar - hästassisterat lärande

Från och med i höst 2023 kommer vi att erbjuda Lära med hästars 5-veckors program i hästassisterat lärande.
Lära med Hästars populära femveckorsprogram utvecklades från början för skolelever men har visat sig ge minst lika fina resultat för exempelvis personer som hamnat långt ifrån arbetsmarknaden, ungdomar som hamnat snett eller privata deltagare/familjer som behöver stöttning och stärkning. Våra program har pedagogisk grund och är designade för att stärka och träna upp viktiga förmågor. Målet är att utveckla deltagarna inom 4 fokusområden, vi brukar kalla det Lära med Hästars 4 S: Självkänsla, Självinsikt, Samarbete och Sunda relationer.
  • Självkänsla: ökad tillit till egen förmåga, våga gå utanför sin “comfort zone”, uppleva känslan av att lyckas - och även våga misslyckas, hitta lösningar på problem, ge och ta emot feedback och uppskattning

  • Självinsikt: ökad medvetenhet om hur egna beteenden och handlingar påverkar andra såväl positivt som negativt, uppleva och förstå hur jag själv kan påverka situationer och relationer genom att ändra ett invant beteende, min inställning/attityd

  • Samarbetsförmåga: träna och stärka min förmåga att lyssna in och inkludera andra, träna och stärka min förmåga att ta beslut och lösa problem tillsammans

  • Sunda relationer: förståelse för vad som utmärker en sund relation, vad som krävs av mig och de omkring mig för att bygga sunda relationer och att en sund relation också innebär att kunna säga nej, stopp och sätta gränser


Hur går det till?

Varje tillfälle inleds med en introduktion där vi går igenom dagens tema, som exempelvis kan vara kommunikation, ledarskap eller relationer. Därefter följer övningar tillsammans med våra hästlärare på ridbanan och avslutas med en reflektionsstund där vi funderar kring vad vi lärt oss och vad vi tar med oss. 

De flesta övningarna sker från marken, så detta handlar inte om att lära sig rida, utan om självstärkning och personlighetsutveckling för deltagarna. 


Vad är Lära med hästar-metoden?

Lära med Hästars metod baserats på många års erfarenhet som min goda vän Lisa Thorngren, grundare och verksamhetsledare för Lära med Hästar, tillskansade sig under sina år i Australien.

Det var i Australien som Lisa Thorngren för första gången kom i kontakt med det som på engelska kallas ”Equine Assisted Learning”, vilket på svenska brukar kallas för “Hästunderstött lärande”. Men under åren Down Under fick hon också med mig många andra perspektiv kring hästen och hur hästar kan stärka, lyfta och läka oss människor. Bland annat genom en certifiering genom Equine Connection – The Academy of Equine Assisted Learning, den 1-åriga utbildningen hos Equitation Science International och ihärdigt voluntärarbete och coachutbildning hos den Australiensiska organisationen RDA - Riding for Disabled Australia

All denna kunskap kombinerad - plus den erfarenhet som tillkommit efter hemflytten till Sverige - har resulterat i det vi idag kallar “Lära med Hästar-metoden”. En metod som utvecklats och förfinats till att passa just vår svenska marknad och de målgrupper vi möter. 

Varför hästar - vad säger forkningen?

Hästnäringens Nationella Stiftelse (HNS), en paraplyorganisation för hästnäringen, och Organisationen för Hästunderstödda Insatser (OHI), en intresseorganisation för ökad kunskap om hästunderstödda insatser har gemensamt tagit fram ett faktaunderlag om hästens betydelse för folkhälsan. Följande punkter är några exempel på det som betecknas som unikt med hästunderstödda insatser:

  • Hästens miljö och de aktiviteter som ingår i hästunderstödda insatser kan bland annat beskrivas som meningsskapande, varierande, motiverande, fysiska, engagerande, och verkliga.

  • Samvaron med hästen ger utrymme för många olika känslor och kräver närvaro.

  • Innehållet går att anpassa till individuella behov men bygger samtidigt på de rutiner som finns för hästarnas välbefinnande samt för både vår och deras säkerhet. Det skapar en miljö som är förutsägbar men ändå innehållsrik.

  • Nödvändigheten att kommunicera med hästen stimulerar till ett aktivt och engagerat deltagande vilket skapar en god miljö för inlärning.

  • De olika övningar som en häst och människa gör tillsammans ställer krav på kommunikation, koordination och kroppskännedom. Detta erbjuder en outsinlig källa till variation och ökad svårighetsgrad.
Vill du veta mer om Lära med hästar - skicka ett mail: